در حال بارگذاری ...
جمعه 31 فروردین 1397

دروس بازنگری شده-غیر قابل استناد

 فرم ارسال پیشنهادات -لطفا پیشنهادات خود را از این بخش (با استفاده از نام کاربری و رمز مرکزخود) ارسال فرمایید. 

 

 1. کاردانی اجرای ساختمان های بتونی مرکز متولی آموزشکده شماره یک مشهد
 2. کاردانی استخراج معدن مرکز متولی آموزشکده شماره دو کرمان
 3. کاردانی الکترونیک عمومی مرکز متولی دانشکده شیراز
 4. کاردانی امور اداری مرکز متولی آموزشکده  دختران ولیعصر
 5. کاردانی امور باغی مرکز متولی آموزشکده پاکدشت
 6. کاردانی برق صنعتی مرکز متولی دانشکده اصفهان
 7. کاردانی پرورش طیور مرکز متولی کشاورزی نیشابور
 8. کاردانی تاسیسات  تبرید مرکز متولی دانشکده اصفهان
 9. کاردانی تهویه مطبوع
 10. کاردانی تولیدات زراعی مرکز متولی پاکدشت
 11. کاردانی جوشکاری مرکز متولی ادانشکده شماره یک ارومیه
 12. کاردانی حسابداری مرکز متولی شهید شمسی پور
 13. کاردانی ریخته گری مرکز متولی دانشکده شماره ا اصفهان
 14. کاردانی ساختمان مرکز متولی آموزشکده شماره یک مشهد
 15. کاردانی سازه های چوبی مرکز متولی آموزشکده انقلاب اسلامی
 16. کاردانی سرامیک مرکز متولی میبد
 17. کاردانی صنایع شیمیایی مرکز متولی آموزشکده دختران ولیعصر
 18. کاردانی صنایع فلزی مرکز متولی شماره یک ارومیه
 19. کاردانی صنایع نساجی مرکز متولی آموزشکده پسران رشت
 20. کاردانی طراحی و نقشه کشی صنعتی مرکز متولی آموزشکده دختران ولیعصر
 21. کاردانی فرش مرکز متولی دختران کرج
 22. کاردانی گاوداری صنعتی  مرکز متولی  کشاورزی نیشابور
 23. کاردانی گرافیک گرافیک مرکز متولی دانشکده شریعتی
 24. کاردانی گرافیک(رایانه ای) مرکز متولی دانشکده شریعتی
 25. کاردانی گل وگیاهان زینتی مرکز متولی آموزشکده پاکدشت
 26. کاردانی گیاه پزشکی مرکز متولی آموزشکده پاکدشت
 27. کاردانی مدلسازی مرکز متولی دانشکده اصفهان
 28. کاردانی مدیریت خانواده مرکز متولی آموزشکده دختران نجف آباد
 29. کاردانی مکانیزاسیون کشاورزی مرکز متولی کشاورزی نیشابور
 30. کاردانی مکانیک ماشین های کشاورزی مرکز متولی کشاورزی نیشابور
 31. کاردانی مکانیک موتورهای دریایی مرکز متولی آموزشکده بند رانزلی
 32. کاردانی ناوبری مرکز متولی اموزشکده بندر انزلی
 33. کاردانی نقاشی مرکز متولی آموزشکده شماره دو یزد
 34. کارشناسی ناپیوسته  اجرایی سازه های بتنی مرکز متولی آموزشکده شماره یک مشهد
 35. کارشناسی ناپیوسته  ارتباط تصویری مرکز متولی دانشکده شریعتی
 36. کارشناسی ناپیوسته برق  قدرت مرکزمتولی دانشکده اصفهان
 37. کارشناسی ناپیوسته تاسیسات مرکز متولی دانشکده اصفهان
 38. کارشناسی ناپیوسته ذوب فلزات متولی دانشکده اصفهان
 39. کارشناسی ناپیوسته سرامیک  آموزشکده متولی میبد
 40. کارشناسی ناپیوسته صنایع شیمیایی مرکز متولی آموزشکده دختران ولیعصر
 41. کارشناسی ناپیوسته صنایع نساجی مرکز متولی آموزشکده پسران رشت
 42. کارشناسی ناپیوسته طراحی و نقشه کشی صنعتی مرکز متولی آموزشکده دختران ولیعصر
 43. کارشناسی ناپیوسته گل وگیاهان زینتی مرکز متولی آموزشکده پاکدشت
 44. کارشناسی ناپیوسته مدیریت تلفیقی آفات مرکز متولی آموزشکده پاکدشت
 45. کارشناسی ناپیوسته مربی گری ورزش مرکز متولی دانشکده شریعتی
 46. مشخصات کلی برنامه، جداول و سرفصل دروس دوره کاردانی پیوسته فنی و حرفه ای  رشته معماری معماری
 47. سرفصل دروس دوره کاردانی پیوسته فنی و حرفه‌ای رشته علوم تربیتی پیش از دبستان(کودکیاریمربی کودک) دختران کرج
 48. امور دامی  تکنولوژی پرورش دام مرکز متولی کمیته کشاورزی نیشاپور
 49. صنایع غذایی  کنترل کیفیت مواد غذایی مرکز متولی کمیته کشاورزی نیشاپور
 50. برنامه بازنگری شده نرم افزار کامپیوتر مرکز متولی دانشکده شیراز

 فرم ارسال پیشنهادات -لطفا پیشنهادات خود را از این بخش (با استفاده از نام کاربری و رمز مرکزخود) ارسال فرمایید.