در حال بارگذاری ...
جمعه 31 فروردین 1397

آیین نامه ها و بخشنامه

1- تغییر در عنوان و محتوای دروس تربیت بدنی(1) و (2) -دریافت بخش نامه -  دریافت پیوست

2- دانش خانواده و جمعیت- دریافت بخش نامه- دریافت پیوست

3- دروس عمومی معارف اسلامی  دریافت بخش نامه

4- بخشنامه درس پروژه - دریافت بخشنامه

5- بخشنامه شماره 214- 8372- 450 مورخ 28-1385 مرتبط با درس کارآفرینی - دریافت بخشنامه

6- بخشنامه شماره 4321-310-25 مورخ 22-7-1393 -شرایط پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان-دریافت بخشنامه

7- بخشنامه شماره 6060-310-25 مورخ  27-6-1395تشکیل کمیته های تخصصی- دریافت بخشنامه

8-بخشنامه شماره 15150-400-25 مورخ 8-12-1394 در مورد درس  کارآموزی - دریافت بخشنامه

9-بخشنامه شماره  8916-310-25 مورخ 14-06-1396 تعداد واحدهای دوره های کاردانی و کارشناسی پیوسته - دریافت بخشنامه (کاردانی - کارشناسی ناپیوسته)